Εφαρμογή διαχείρισης ιατρικού ιστορικού ασθενών για χειρουργούς
Η εφαρμογή Η   εφαρμογή   για   υπολογιστές   surgeon   soft   απευθύνεται   σε   χειρουργούς,   και   σκοπό   έχει   την   δημιουργία,   την   οργάνωση   και   τη   διαχείριση   ηλεκτρονικού   αρχείου ασθενών,   που   περιλαμβάνει   προσωπικά   στοιχεία,   στοιχεία   επικοινωνίας,   και   ιατρικό   ιστορικό.   Παράλληλα,   είναι   δυνατή   η   διαχείριση   ραντεβού   επανεξέτασης ασθενών, έπειτα από πραγματοποιηθείσα χειρουργική επέμβαση. Η   εφαρμογή   είναι   διαθέσιμη   για   υπολογιστές   με   λειτουργικό   Windows    ή   MacOS .   Πριν   από   την   αγορά   της   εφαρμογής,   εγκαταστήστε   την   δοκιμαστική   έκδοση,   για   να δείτε τις δυνατότητές της στην πράξη, αλλά και για να βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατή με την έκδοση του λειτουργικού που χρησιμοποιείτε.
Demo (Δωρεάν δοκιμαστική έκδοση) Η   εφαρμογή   είναι   διαθέσιμη   για   υπολογιστές   με   λειτουργικό   Windows    ή   MacOS .   Πριν   από   την   αγορά   της   εφαρμογής,   εγκαταστήστε   την   δοκιμαστική   έκδοση,   για   να δείτε τις δυνατότητές της στην πράξη, αλλά και για να βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατή με την έκδοση του λειτουργικού που χρησιμοποιείτε. Επιλέξτε την αντίστοιχη δοκιμαστική έκδοση για το λειτουργικό του υπολογιστή σας, κατεβάστε την, και στη συνέχεια εγκαταστήστε την. Στη   δοκιμαστική   έκδοση   της   εφαρμογής   μας   surgeon   soft   είναι   ενεργοποιημένες   όλες   οι   δυνατότητες   της   εφαρμογής,   με   μόνο   περιορισμό   τον   αριθμό   των   ασθενών που μπορείτε να προσθέσετε (δύο ασθενείς), ώστε να έχετε την δυνατότητα εκ των προτέρων να εκτιμήσετε εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Η   αρχική   παραμετροποίηση   της   εφαρμογής   (πεδία   ιστορικού,   πεδία   ιατρικών   εξετάσεων)   δύναται   να   αλλάξει   σύμφωνα   με   τις   ανάγκες   σας.   Σε   περίπτωση   που ενδιαφέρεστε   για   την   αγορά   της   εφαρμογής,   και   επιθυμείτε   την   τροποποίηση   ή   προσθήκη   κάποιου   πεδίου,   επικοινωνήστε   μαζί   μας,   για   να   αναλύσουμε   τις απαιτήσεις σας.
Demo για Η/Υ με Windows Demo για Η/Υ με MacOS
Αγορά της εφαρμογής Η   εφαρμογή   είναι   διαθέσιμη   για   υπολογιστές   με   λειτουργικό   Windows    ή   MacOS .   Προσοχή!   Πριν   από   την   αγορά   της   εφαρμογής,   εγκαταστήστε   την   δοκιμαστική έκδοση,   για   να   δείτε   τις   δυνατότητές   της   στην   πράξη,   αλλά   και   για   να   βεβαιωθείτε   ότι   είναι   συμβατή   με   την   έκδοση   του   λειτουργικού   που   χρησιμοποιείτε.   Η   αρχική παραμετροποίηση   της   εφαρμογής   (πεδία   ιστορικού,   πεδία   ιατρικών   εξετάσεων)   δύναται   να   αλλάξει   σύμφωνα   με   τις   ανάγκες   σας.    Σε   περίπτωση   που   ενδιαφέρεστε για   την   αγορά   της   εφαρμογής,   και   επιθυμείτε   την   τροποποίηση   ή   προσθήκη   κάποιου   πεδίου,   επικοινωνήστε   μαζί   μας,   για   να   αναλύσουμε   τις   απαιτήσεις   σας.   Η εφαρμογή διατίθεται στις παρακάτω τρεις βασικές εκδόσεις:
Έκδοση Portable Η   έκδοση   της   εφαρμογής   surgeon   soft   Portable   παραδίδεται   εγκατεστημένη   σε   usb   stick   για   χρήση   στο   ιατρείο   ή   στο   σπίτι   -   σε   ένα   μόνο υπολογιστή   κάθε   φορά   -   ώστε   να   έχετε   πάντα   μαζί   σας   τα   δεδομένα   των   ασθενών   σας,   και   να   είναι   δυνατή   η   πρόσβαση   σε   αυτά   από οποιονδήποτε υπολογιστή. Τελική τιμή surgeon soft Portable: €600 (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
Έκδοση Basic Η έκδοση της εφαρμογής surgeon soft Basic, μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί σε έναν μόνο υπολογιστή. Τελική τιμή surgeon soft Basic: €500 (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
Έκδοση Network Η   έκδοση   της   εφαρμογής   surgeon   soft   Network   εγκαθίσταται   σε   έως   και   4   υπολογιστές,   και   τα   δεδομένα   των   ασθενών   αποθηκεύονται   σε   online βάση δεδομένων, ώστε να είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση από όλους τους υπολογιστές, ακόμα και εάν δε βρίσκονται στον ίδιο φυσικό χώρο. Τελική τιμή surgeon soft Network: €1.200 + ετήσιο κόστος server €100 μετά το πρώτο έτος (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
Επικοινωνία Για   παραγγελίες   και   οποιαδήποτε   διευκρίνιση   αναφορικά   με   την   εφαρμογή   surgeon   soft   και   τις   εκδόσεις   της,   μπορείτε   να   επικοινωνείτε   μαζί   μας   με   τους   παρακάτω τρόπους.
email: info@kskprojects.gr tel: (0030) 6983 622 640 (15:00 - 21:00)
Η εφαρμογή    |    Demo    |    Αγορά    |    Επικοινωνία
info@kskprojects.gr (0030) 6983 622 640 (15:00 - 21:00)
surgeon soft Οδηγίες χρήσης (pdf)
KSK P   R   O   J   E   C   T   S
Εφαρμογή διαχείρισης ιατρικού ιστορικού ασθενών για χειρουργούς
Η εφαρμογή Η     εφαρμογή     για     υπολογιστές     surgeon     soft απευθύνεται   σε   χειρουργούς,   και   σκοπό   έχει   την δημιουργία,     την     οργάνωση     και     τη     διαχείριση ηλεκτρονικού   αρχείου   ασθενών,   που   περιλαμβάνει προσωπικά    στοιχεία,    στοιχεία    επικοινωνίας,    και ιατρικό     ιστορικό.     Παράλληλα,     είναι     δυνατή     η διαχείριση      ραντεβού      επανεξέτασης      ασθενών, έπειτα      από      πραγματοποιηθείσα      χειρουργική επέμβαση. Η    εφαρμογή    είναι    διαθέσιμη    για    υπολογιστές    με λειτουργικό    Windows     ή    MacOS .    Πριν    από    την αγορά       της       εφαρμογής,       εγκαταστήστε       την δοκιμαστική   έκδοση,   για   να   δείτε   τις   δυνατότητές της   στην   πράξη,   αλλά   και   για   να   βεβαιωθείτε   ότι είναι   συμβατή   με   την   έκδοση   του   λειτουργικού   που χρησιμοποιείτε.
Demo (Δωρεάν δοκιμαστική έκδοση) Η    εφαρμογή    είναι    διαθέσιμη    για    υπολογιστές    με λειτουργικό    Windows     ή    MacOS .    Πριν    από    την αγορά       της       εφαρμογής,       εγκαταστήστε       την δοκιμαστική   έκδοση,   για   να   δείτε   τις   δυνατότητές της   στην   πράξη,   αλλά   και   για   να   βεβαιωθείτε   ότι είναι   συμβατή   με   την   έκδοση   του   λειτουργικού   που χρησιμοποιείτε. Επιλέξτε   την   αντίστοιχη   δοκιμαστική   έκδοση   για   το λειτουργικό    του    υπολογιστή    σας,    κατεβάστε    την, και στη συνέχεια εγκαταστήστε την. Στη     δοκιμαστική     έκδοση     της     εφαρμογής     μας surgeon     soft     είναι     ενεργοποιημένες     όλες     οι δυνατότητες   της   εφαρμογής,   με   μόνο   περιορισμό τον     αριθμό     των     ασθενών     που     μπορείτε     να προσθέσετε    (δύο    ασθενείς),    ώστε    να    έχετε    την δυνατότητα   εκ   των   προτέρων   να   εκτιμήσετε   εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Η   αρχική   παραμετροποίηση   της   εφαρμογής   (πεδία ιστορικού,   πεδία   ιατρικών   εξετάσεων)   δύναται   να αλλάξει     σύμφωνα     με     τις     ανάγκες     σας.      Σε περίπτωση   που   ενδιαφέρεστε   για   την   αγορά   της εφαρμογής,    και    επιθυμείτε    την    τροποποίηση    ή προσθήκη    κάποιου    πεδίου,    επικοινωνήστε    μαζί μας, για να αναλύσουμε τις απαιτήσεις σας.
Demo για Η/Υ με Windows Demo για Η/Υ με MacOS
Αγορά της εφαρμογής Η    εφαρμογή    είναι    διαθέσιμη    για    υπολογιστές    με λειτουργικό    Windows     ή    MacOS .    Προσοχή!    Πριν από   την   αγορά   της   εφαρμογής,   εγκαταστήστε   την δοκιμαστική   έκδοση,   για   να   δείτε   τις   δυνατότητές της   στην   πράξη,   αλλά   και   για   να   βεβαιωθείτε   ότι είναι   συμβατή   με   την   έκδοση   του   λειτουργικού   που χρησιμοποιείτε. Η   αρχική   παραμετροποίηση   της   εφαρμογής   (πεδία ιστορικού,   πεδία   ιατρικών   εξετάσεων)   δύναται   να αλλάξει     σύμφωνα     με     τις     ανάγκες     σας.      Σε περίπτωση   που   ενδιαφέρεστε   για   την   αγορά   της εφαρμογής,    και    επιθυμείτε    την    τροποποίηση    ή προσθήκη    κάποιου    πεδίου,    επικοινωνήστε    μαζί μας, για να αναλύσουμε τις απαιτήσεις σας. Η     εφαρμογή     διατίθεται     στις     παρακάτω     τρεις βασικές εκδόσεις:
Έκδοση Portable Η   έκδοση   της   εφαρμογής   surgeon   soft   Portable παραδίδεται    εγκατεστημένη    σε    usb    stick    για χρήση   στο   ιατρείο   ή   στο   σπίτι   -   σε   ένα   μόνο υπολογιστή   κάθε   φορά   -   ώστε   να   έχετε   πάντα μαζί   σας   τα   δεδομένα   των   ασθενών   σας,   και   να είναι     δυνατή     η     πρόσβαση     σε     αυτά     από οποιονδήποτε υπολογιστή. Τελική τιμή surgeon soft Portable: €600  (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
Έκδοση Basic Η   έκδοση   της   εφαρμογής   surgeon   soft   Basic, μπορεί   να   εγκατασταθεί   και   να   χρησιμοποιηθεί σε έναν μόνο υπολογιστή. Τελική τιμή surgeon soft Basic: €500  (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
Έκδοση Network Η   έκδοση   της   εφαρμογής   surgeon   soft   Network εγκαθίσταται   σε   έως   και   4   υπολογιστές,   και   τα δεδομένα     των     ασθενών     αποθηκεύονται     σε online   βάση   δεδομένων,   ώστε   να   είναι   δυνατή η      ταυτόχρονη      χρήση      από      όλους      τους υπολογιστές,   ακόμα   και   εάν   δε   βρίσκονται   στον ίδιο φυσικό χώρο. Τελική τιμή surgeon soft Network: €1.200 + ετήσιο κόστος server €100 μετά το πρώτο έτος (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
Επικοινωνία Για     παραγγελίες     και     οποιαδήποτε     διευκρίνιση αναφορικά   με   την   εφαρμογή   surgeon   soft   και   τις εκδόσεις   της,   μπορείτε   να   επικοινωνείτε   μαζί   μας με τους παρακάτω τρόπους.
email: info@kskprojects.gr tel: (0030) 6983 622 640 (15:00 - 21:00)
info@kskprojects.gr (0030) 6983 622 640 (15:00 - 21:00)
surgeon soft  Οδηγίες χρήσης (pdf) i οδηγίες χρήσης
Η εφαρμογή    |    Demo    |    Αγορά    |    Επικοινωνία